Inläsningstjänst (ILT)

Inläsningstjänst (ILT) erbjuder inlästa ljudböcker - både läromedel och skönlitteratur.

Tjänsten finns tillgänglig för samtliga elever och personal på Katrinelundsgymnasiet. Du kan lyssna på läroboken vid ILT:s hemsida eller via appen. Detta ger dig möjlighet att lyssna på dina läroböcker eller skönlitteratur när och var som helst.