Två elever sitter vid ett bord i ett samtal med en Studie och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarnas roll är att hjälpa dig med dina tankar om framtida yrkesval. Om du inte vet vad du vill bli kan du diskutera det med dem. Om du vet vad du vill bli kan de hjälpa dig välja program, inriktning och kurser som är bra på vägen dit.

Connie Larsen
Studie- och yrkesvägledare Ekonomiprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet
connie.larsen@educ.goteborg.se
031-367 30 30, 0730-69 95 30

Christina Flood
Studie- och yrkesvägledare Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Hörselgymnasiet.
christina.flood@educ.goteborg.se
031-367 30 64, 0730-69 95 64
måndag, onsdag-fredag