Bild på fot som tejpas.

Sjukanmälan elev

Om en elev är sjuk ska sjukanmälan i första hand göras via Hjärntorget eller dess app. I andra hand ska elevens mentor kontaktas och i sista hand kan vårdnadshavare ringa in till telefonnumret nedan.

Här kan elever och vårdnadshavare logga in till Hjärntorget: http://hjarntorget.goteborg.se

Här finns en introduktion till Hjärntorget riktad till vårdnadshavare: https://www.youtube.com/watch?v=pHF6ORwZn-Y&list=PL6irLg_ybnNc83RCKrbCP6nFmV3lb-lT1&index=5

Här kan du läsa om Hjärntorget: https://hjarntorget.goteborg.se/public/courseId/72448/lang-sv/publicPage.do


Telefonnummer om du inte kan logga in på Hjärntorget eller om du inte vet din elevs mentor: 031-367 05 51 (telefonsvarare som lyssnas av en gång/dag)