Lärare

Vi som jobbar på en skola kan ibland vara svåra att nå. Skicka gärna ett mail, så ringer vi upp!

Ing-Marie Adler
Lärare svenska
ing-marie.adler@educ.goteborg.se

Jan Adolfsson
Lärare idrott och hälsa, naturkunskap och träningslära
jan.adolfsson@educ.goteborg.se
0728-56 69 29

Martin Ahlqvist
Lärare idrott och hälsa
martin.ahlqvist@educ.goteborg.se

Martin Albinsson
Lärare i matematik och svenska som andraspråk
0736-20 89 63

Annica Albrechtson
Utbildningsledare och lärare teckenspråk
annica.albrechtson@educ.goteborg.se
0702-30 39 55

Martin Alergård
Lärare idrott och hälsa, träningslära och specialidrottslärare golf
martin.alergard@educ.goteborg.se

Emma Andersson
Lärare historia, samhällskunskap och sociologi
emma.andersson@educ.goteborg.se

Jennie Andersson 
Lärare spanska och engelska

Jenny Andersson
​Lärare svenska som andraspråk
jenny.andersson@educ.goteborg.se

Anneli Andersson Berg
Lärare naturkunskap
anneli.andersson.berg@educ.goteborg.se

Ida Aspviken
Lärare engelska och spanska
ida.aspviken@educ.goteborg.se

Jennie Bengtsson
Lärare engelska och svenska
jennie.bengtsson@educ.goteborg.se
0722-55 77 63

Mairone Bengtsson
Lärare vård och omsorg
mairone.bengtsson@educ.goteborg.se
073-910 23 63

Helene Berg
Lärare engelska, och svenska
helene.berg@educ.goteborg.se
0728-56 69 30

Joakim Berge
Lärare biologi och geografi
joakim.berge@educ.goteborg.se
0768-93 28 12

Lars Bergman
Lärare biologi och kemi
lars.bergman@educ.goteborg.se
0722-55 77 62

Ellinor Björn
Lärare vård och omsorg
ellinor.bjorn@educ.goteborg.se

Stefan Caplan
Lärare vård och omsorg
stefan.caplan@educ.goteborg.se
0722-35 50 36

Karin Cedman Svanqvist
Lärare engelska och svenska
karin.cedman.svanqvist@educ.goteborg.se

Lars Deger
Lärare historia och religion
lars.deger@educ.goteborg.se

Lena Dellborg
Lärare engelska
lena.dellborg@educ.goteborg.se

Christina El Saidi
Lärare svenska som andraspråk
Tjänstledig

Marie Erenstedt
Lärare svenska och tyska
marie.erenstedt@educ.goteborg.se
0728-56 63 57 

Anne-Chaterine Ernehall
Lärare engelska och svenska
anne-chaterine.ernehall@educ.goteborg.se
0722-55 80 04

Anders Fastesson
Lärare historia och pedagogik
anders.fastesson@educ.goteborg.se

Wafaa Folkesson
​Lärare i företagsekonomi
​wafaa.folkesson@educ.goteborg.se

Emma Frantzich Sörensen
Lärare engelska, svenska och psykologi
Tjänstledig

Kristin Fredelius
Föräldraledig

Ove Gerth
Lärare bild och form
ove.gerth@educ.goteborg.se

Sanele Gumpo
Lärare engelska och svenska som andraspråk
sanele.gumpo@educ.goteborg.se
0722-55 77 66

Jonas Gustafsson
Lärare kemi, matematik och naturkunskap
jonas.gustafsson@educ.goteborg.se
0728-56 53 32

Christian Hagberg
Lärare matematik och idrott och hälsa
christian.hagberg@educ.goteborg.se
​0736-66 23 27

Henrik Hallström
Lärare fysik och matematik
henrik.hallstrom@educ.goteborg.se
0722-55 79 00

Linus Hugo
Lärare samhällskunskap och matematik
linus.hugo@educ.goteborg.se 
0703-11 00 79

Svante Henning
Lärare naturkunskap
svante.henning@educ.goteborg.se

Frank Hjortberg
Lärare samhällskunskap och svenska
frank.hjortberg@educ.goteborg.se

Bengt Högberg
Lärare fysik och matematik
bengt.hogberg@educ.goteborg.se

Cecilia Höjdén Åhlmans
Lärare engelska och svenska
cecilia.hojden-ahlmans@educ.goteborg.se
0728-56 69 17

Frank Isaksson
Lärare filosofi och samhällskunskap
frank.isaksson@educ.goteborg.se
072-2557516

Irene Ivarsson Pohl
Lärare franska och svenska
irene.ivarsson.pohl@educ.goteborg.se
072-856 63 58

Mimmi Jalmborn
Lärare i svenska
mimmi.jalmborn@educ.goteborg.se

Hayat Landquist
Lärare vård och omsorg
Föräldraledig

Annelie Jansson
Lärare engelska och svenska
annelie.jansson@educ.goteborg.se

Åsa Johannesson
Lärare engelska och spanska
asa.johannesson@educ.goteborg.se
072-856 76 34

Martin Johansson
Lärare matematik och naturkunskap
martin.2.johansson@educ.goteborg.se
​072-856 63 30

Gunhild Karlsson
Lärare vård och omsorg
gunhild.karlsson@educ.goteborg.se

Henrik Karlsson
Lärare engelska, svenska och franska
henrik.karlsson@educ.goteborg.se

Alula Kassa
Lärare engelska och svenska som andraspråk
alula.kassa@educ.goteborg.se

Hans Krona
Lärare idrott och hälsa, matematik och träningslära
hans.krona@educ.goteborg.se

Karin Landberg
Lärare företagsekonomi och matematik
​karin.landberg@educ.goteborg.se

Ann-Sofie Liljeäng
Lärare vård och omsorg
ann-sofie.liljeang@educ.goteborg.se

Tommy Lindbom
Lärare engelska, svenska och historia
tommy.lindbom@educ.goteborg.se

Josephine Linder Stojsic 
Lärare biologi och naturkunskap
josephine.linder.stojsic@educ.goteborg.se

Katarina Maiqvist
Lärare biologi, kemi, matematik och naturkunskap
katarina.maiqvist@educ.goteborg.se
​0728- 56 79 85

Stefan Majoran
Lärare matematik och naturkunskap
stefan.majoran@educ.goteborg.se

Helena Malmqvist
Lärare historia och samhällskunskap
helena.malmqvist@educ.goteborg.se

Sandra Malmqvist
Lärare engelska och tyska
​sandra.malmqvist@educ.goteborg.se

Michael Marosan
Lärare historia och samhällskunskap
michael.marosan@educ.goteborg.se

Azita Miakhel
Lärare samhällskunskap och sociologi
​azita.miakhel@educ.goteborg.se
0736-66 24 87 

Mikael Miletic
Lärare i Matematik
mikael.miletic@educ.goteborg.se 

Eva Milding
Lärare i Spanska och Engelska
eva.milding@educ.goteborg.se 

Peter Mägi
Lärare historia och samhällskunskap
​peter.magi@educ.goteborg.se

Lena Nilsson
Lärare psykologi, samhällskunskap och sociologi
lena.nilsson@educ.goteborg.se

Åsa Nordmark
Lärare engelska och svenska
asa.nordmark@educ.goteborg.se

Gisela Nottorp
​Lärare vård och omsorg
gisela.nottorp@educ.goteborg.se
0728-56 78 66

Leila Nygårds
Lärare matematik och naturkunskap
leila.nygards@educ.goteborg.se

Lennart Olsson
Lärare vård och omsorg
lennart.2.olsson@educ.goteborg.se

Sofia Oskarsson
Lärare historia och samhällskunskap
sofia.oskarsson@educ.goteborg.se
0728-56 69 32

Annette Pedersen
Lärare engelska och svenska som andraspråk
annette.pedersen@educ.goteborg.se
0722-55 80 06

Jonas Pedersen
Lärare historia och samhällskunskap
jonas.pedersen@educ.goteborg.se
0728-56 63 59

Kristian Pettersson
Lärare engelska och specialidrottslärare friidrott
kristian.pettersson@educ.goteborg.se

Mats Pettersson
Lärare fysik och matematik
mats.pettersson@educ.goteborg.se

Arja Rantasuomela
Lärare franska och svenska som andraspråk
arja.rantasuomela@educ.goteborg.se

Johan Rylander
Lärare kemi, naturkunskap och matematik
johan.rylander@educ.goteborg.se

Elin Sandgren
Lärare engelska och idrott och hälsa
Föräldraledig

Carol Schultze
Lärare företagsekonomi och entreprenörskap
​carol.schultze@educ.goteborg.se

Lena Schönberg
Lärare engelska, svenska och svenska som andraspråk
lena.schonberg@educ.goteborg.se
073-981 2464

Hans Skoglund
Lärare massage, specialidrott och träningslära
hans.skoglund@educ.goteborg.se

Ulrika Sjövall
Lärare vård och omsorg
​ulrika.sjövall@educ.goteborg.se
0736-66 04 92

Jon Steen
Lärare samhällskunskap och svenska
jon.steen@educ.goteborg.se
0728-56 56 79

Cecilia Svensson
Lärare pedagogik och psykologi
cecilia.svensson@educ.goteborg.se

Helena Svensson
Lärare fysik och matematik
helena.svensson@educ.goteborg.se
0722-55 74 98

Erika Svenungsson
Lärare religion och samhällskunskap
erika.svenungsson@educ.goteborg.se
0728-56 69 16

Andreas Tengelin Magnusson
Lärare religion och svenska
andreas.tengelin.magnusson@educ.goteborg.se
0736-66 27 12

Jenny Tinnert
Lärare spanska och svenska som andraspråk
jenny.tinnert@educ.goteborg.se

Tobias Videlyck
Lärare historia och idrott och hälsa
tobias.videlyck@educ.goteborg.se
0728-56 52 95

Åsa-Lena Wentzel
Lärare matematik och psykologi
​asa-lena.wentzel@educ.goteborg.se
0736-66 27 12

Marianne Wetterskog
Lärare vård och omsorg
marianne.wetterskog@educ.goteborg.se
072-255 76 95

Anna-Lena Ågren
Lärare vård och omsorg
anna-lena.agren@educ.goteborg.se

Annika Åkerberg
Lärare vård och omsorg
annika.akerberg@educ.goteborg.se
0722-55 80 05

Håkan Åström
Lärare historia och samhällskunskap
hakan.astrom@educ.goteborg.se
0722-55 77 39