Elevhälsa

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för eleverna på Katrinelundsgymnasiet. De finns för att våra elever ska känna trygghet och ha goda förutsättningar för framgångsrika studier. Här finns skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger, som var och en på sitt sätt ser till att eleverna alltid har tillgång till professionell hjälp. Dessutom har vi skolläkare och skolpsykolog som är knutna till vår verksamhet. Dessa kommer du i kontakt med via elevhälsans personal. Vår skola är HBT-diplomerad och vår målsättning är att vara en skola för alla.

Åse Arnesdotter
Skolsköterska (sitter i B3-korridoren)
Ekonomi och Samhäll
ase.arnesdotter@educ.goteborg.se
​0702-00 39 68

Ulrika Andersson
Skolsköterska (sitter i idrottshuset)
ulrika.andersson@educ.goteborg.se
070- 257 04 35

Elisabeth Segerström
Skolsköterska (sitter i B3-korridoren)
Vård&omsorg, Natur, SPRINT, Hörsel
elisabeth.segerstrom@educ.goteborg.se
0722-55 82 00

Erik Ridelius
Kurator Samhällsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet
erik.ridelius@educ.goteborg.se
031-367 05 07

Louise Anvell
Kurator Natur, Sprint, Hörsel och ekonomi
louise.anvell@educ.goteborg.se 
031-367 05 10

Karin Magnusson
Specialpedagog Hörselgymnasiet, Naturvetenskapsprogrammet, SPRINT, FLEX och studiesupport
karin.magnusson@educ.goteborg.se
0705-30 99 92

Sofia Näslund
Specialpedagog Ekonomiprogrammet
sofia.naslund@educ.goteborg.se
0722-46 33 34

Katarina Eklind
Specialpedagog Vård- och omsorgsprogrammet
katarina.eklind@educ.goteborg.se
0705-62 35 94

Kristina Svärd Johansson
Specialpedagog Samhällsprogrammet
kristina.svard.johansson@educ.goteborg.se 
0728-55 40 65

Charlotte Montaloo
Skolläkare
Kontaktas via elevhälsans personal

Luciane Zanoni Eriksson
Skolpsykolog
Kontaktas via elevhälsans personal