Bild på en lärare och två elever i en korridor på skolan.

Elevhälsa

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik för eleverna på Katrinelundsgymnasiet. De finns för att våra elever ska känna trygghet och ha goda förutsättningar för framgångsrika studier. Här finns skolsköterskor, skolkuratorer och specialpedagoger, som var och en på sitt sätt ser till att eleverna alltid har tillgång till professionell hjälp. Dessutom har vi skolläkare och skolpsykolog som är knutna till vår verksamhet. Dessa kommer du i kontakt med via elevhälsans personal. Vår skola är HBT-diplomerad och vår målsättning är att vara en skola för alla.

Åse Arnesdotter
Skolsköterska (sitter i B3-korridoren)
Ekonomi och Samhäll
ase.arnesdotter@educ.goteborg.se
​0702-00 39 68

Ulrika Andersson
Skolsköterska (sitter i idrottshuset)
ulrika.andersson@educ.goteborg.se
070- 257 04 35

Elisabeth Segerström
Skolsköterska (sitter i B3-korridoren)
Vård&omsorg, Natur, Hörsel
elisabeth.segerstrom@educ.goteborg.se
0722-55 82 00

Erik Ridelius
Kurator Samhäll och Vård- och omsorgsprogrammet
erik.ridelius@educ.goteborg.se
031-367 05 07, 072 856 53 89

Louise Anvell
Kurator Natur, Hörsel och ekonomi
louise.anvell@educ.goteborg.se
031-367 05 10, 070 306 20 07

Karin Magnusson
Specialpedagog Natur, FLEX och studiesupport
karin.magnusson@educ.goteborg.se
0705-30 99 92

Sofia Näslund
Specialpedagog Ekonomiprogrammet
sofia.naslund@educ.goteborg.se
0722-46 33 34

Katarina Eklind
Specialpedagog Vård- och omsorg
katarina.eklind@educ.goteborg.se
0705-62 35 94

Kristina Svärd Johansson
Specialpedagog Samhällsprogrammet och IMYRK & Vård- och omsorg.
kristina.svard.johansson@educ.goteborg.se
0728-55 40 65

Marianne Hallberg Hansson
Specialpedagog Hörselgymnasiet
​marianne.hallberg.hansson@educ.goteborg.se
073-910 28 46

Charlotte Montaloo
Skolläkare
Kontaktas via elevhälsans personal

Malin Olinder
Skolpsykolog
E-post: malin.olinder@educ.goteborg.se
Telefon: 0704 – 68 32 49

Kontaktas via elevhälsans personal