Administration

Vi arbetar för att lärandet ska gå så smärtfritt som möjligt genom att sköta om skolans administration och olika system.

Mayo Larsson
Elevadministratör
mayo.larsson@educ.goteborg.se
031-367 05 06

Sara Liljegren
Personaladministratör
sara.liljegren@educ.goteborg.se
031-367 05 04

Maria Arnelius
Ekonomiadministratör
maria.arnelius@educ.goteborg.se
031-367 17 12

Elisabeth Zander
Utbildningsledare
elisabeth.zander@educ.goteborg.se
0736-66 09 80

Marianne Hellqvist
Utbildningsledare
marianne.hellqvist@educ.goteborg.se
070- 753 24 76