Bild på Elitidrottselev.

Öppet Hus Elitidrott

I år kommer vi ha Öppet Hus den 13 november mellan 10-14

Antagning -
För att komma in på en idrottsutbildning måste du först ansöka till, och bli rekommenderad av ditt specialidrottsförbund.

Välkomna att träffa samordnare, rektor, tränare, sjukgymnaster och annan personal på vårt Öppet hus

Ett digitalt Öppet hus kommer även att hållas den 24 november.