Bild på Elitidrottselev.

Öppet Hus Elitidrott

I år kommer vi ha Öppet Hus den 19 november mellan 10-14

Antagning -
För att komma in på en idrottsutbildning måste du först ansöka till, och bli rekommenderad av ditt specialidrottsförbund.

Välkomna att träffa samordnare, rektor, tränare, sjukgymnaster och annan personal på vårt Öppet hus