Innebandy

Du kan välja att läsa ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller vård och omsorg. Du kan även vara elitidrottare och välja att läsa på vår grannskola Bernadottegymnasiet. För att komma in på en idrottsutbildning måste du först ansöka till ditt specialidrottsförbund. Sedan söker du till programmet den vanliga vägen - där sker urvalet med hjälp av betyg.

Kontakt:

Jonas Eliasson
jonaseliasson830209@hotmail.com
076-0199428

Svenska Innebandyförbundets hemsida

Ansökan stänger 1 december.

Träningstider

Måndag 7.30-9.00
Onsdag 7.30-9.00
Fredag 7.30-9.00

Plats för träning Valhalla sporthallar samt fysträning på skolan.
Om tränarna

Jonas Eliasson - Specialidrottslärare och tränare i Pixbo Herr.

Marcus Algotsson - Fystränare och tränare i Pixbo Herr.

Pontus Boman - Målvaktstränare

Svar på vanliga frågor

Hur går uttagningsprocessen till?

Uttagningar till Katrinelundsgymnasiet sker tillsammans med Hulebäcksgymnasiet.

Dag 1 - i vecka 50 eller 51, december 2018.

En kallelse skickas ut till samtliga som sökt NIU innebandy. Första dagen innehåller mycket innebandyspel för att skapa en helhetsbild av antalet sökande och generell spelkvalitet. Några enkla fystester genomförs också för att få en första status på den fysiska nivån av eleverna.

Dag 2 - preliminärt i vecka 2, januari 2019.

En kallelse skickas ut till samtliga som fortsatt är intresserade av NIU. Här sker dock en "gallring" där de elever som bedöms vara redo för NIU-utbildning kommer att kallas till dag 2. Dag 2 sker fler speltekniska moment samt kompletterande fystester.

Om klubbtillhörighet

Så länge en elev går på NIU kan hen inte skriva kontrakt som på något sätt reglerar klubbtillhörighet. Syftet är att eleven ska vara fri att, i samråd med NIU-instruktörer, byta förening om nuvarande förening inte tillgodoser elevens behov för utveckling och trivsel.

När NIU-eleven slutar på NIU återförs eleven automatiskt till sin moderförening, det vill säga den förening som eleven tillhörde vårterminen innan NIU-studier inleddes.

Hur många platser finns det?

Det finns 40 platser fördelade på 3 år.