Till alla våra tidigare elever på Vård och omsorgsprogrammet!

Publicerad 2 april 2020

Vi är stolta över den samhällsinsats nu gör nu i vården och i äldreomsorgen.

Till alla våra tidigare elever på Vård och omsorgsprogrammet!


Vi är stolta över den samhällsinsats ni gör nu i vården och i äldreomsorgen. Ni skall veta att vi alla här på skolan tänker på er och vill ge er allt stöd vi kan i denna svåra stund. Ni gör ett jätteviktigt jobb och ni kan vara trygga med att den utbildning ni läst hos oss på Katrinelundsgymnasiet har förberett er fullt och väl för allt det ni nu gör.

Vi på Katrinelundsgymnasiet utbildar varje år 300 elever på VO-programmet och redan om två månader kommer 100 st av dem ta studenten som färdiga undersköterskor och vara redo att avlösa er därute.

Katrinelundsgymnasiet: Hela eleven - hela vägen. Hela samhället - hela vägen.