Infoträff om hörselundervisning

Publicerad 9 september 2021

Katrinelundsgymnasiet bjuder in föräldrar och elever i årskurs 8-9 samt hörsel- och specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolsköterskor till en informationsträff om hörselundervisningen på Katrinelundsgymnasiet höstterminen 2022.

Under denna informationsträff kommer vi att presentera vår skola. Ni kommer att få träffa såväl elever som personal och vi kommer att informera om våra utbildningar under kommande läsår.

Tid: Torsdag 28 oktober kl 18.00 – 20.00

Plats: Katrinelundsgymnasiet, Skånegatan 14 (vid Nya Ullevi)

Program:

  • 17.30 kaffeservering vid samlingssalen (vid huvudingången mot Ullevi)
  • Elever från Katrinelunds hörselklasser berättar om sin skolgång
  • Presentation av lärare och annan personal
  • Information om gymnasieskolan och hörselklasserna på Katrinelundsgymnasiet, Utbildningsledare Annica Albrechtson
  • Besök i hörselklassrum

Behöver ni tolk så kontakta Annica Albrechtson. Mail: annica.albrechtson@educ.goteborg.se Telefon: 070-230 39 55

Välkomna!