Rapport om Kast i Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster


Enligt en studie gjord 2021 av FoU i Väst är de som har fått behandling på KAST i Göteborg generellt mycket nöjda och upplever att behandlingen har lett till att de mår bättre och att de har slutat eller minskat sina köp av sexuella tjänster.

Syftet med studien har varit att  beskriva arbetssätt och behandlingsmetoder som används vid KAST-mottagningen i Göteborg och att undersöka  hur personer som har köpt sexuella tjänster och vänt sig till KAST upplever stödet som mottagningen erbjuder och huruvida de behandlingar som de fått har haft önskad effekt.

Nöjda klienter

Resultatet i studien bygger på intervjuer med medarbetare och klienter, samt svar på självskattningsformulär, vid KAST i Göteborg. De flesta klienter i studien uttryckte att behandlingen har haft stor betydelse.  De mår bättre, har fått förbättrade relationer till anhöriga och de uppgav att de har slutat köpa sexuella tjänster efter avslutad behandling.

Rapporten publicerades mars 2021 och är framtagen av Göteborgsregionen i samarbete med Göteborgs stad med finansiering av Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ladda ner rapporten KAST i Göteborg  en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster