Rätt mindset för att nå ditt mål

Vårt mindset påverkar de valmöjligheter vi ser både i vår karriär och privatliv. Att börja något nytt, börja studera eller att byta yrke, kan för många av oss vara utmanande. Även i dessa situationer har vårt mindset en stor påverkan.

Statiskt och dynamiskt mindset handlar om vilken inställning man har. När det kommer till att hantera valmöjligheter och förändringar i livet har ett dynamiskt mindset visat sig vara bättre än ett statiskt mindset.

I den här workshopen erbjuds kunskap och strategier om hur du kan bli mer medveten om ditt mindset och hur du kan påverka ditt eget mindset till det bättre för att på så sätt öka möjligheten att uppleva mer glädje och tillfredsställelse.  

Exempel på positiva effekter av ett dynamiskt mindset är:  

  • Större chans att nå våra mål  
  • Underlättar utveckling av vår potential 
  • Gör att vi presterar bättre 
  • Större uthållighet vid utmanande situationer 
  • Främjar livslångt lärande 
  • Ökar vår motståndskraft mot stress 
  • Stärker vårt självförtroende 
  • Vågar göra saker man inte testat tidigare 
  • Ökar vårt välmående 

Välkommen att delta! 

Boka här