Så går det till - en studie- och yrkesvägledare berättar


Studie- och yrkesvägledare Niklas Matsson berättar hur du kan ha nytta av karriärvägledning.