Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 72 50
Besöksadress
Myrekärrsvägen 45
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Rektor
Tillgänglighetsinformation

Rektor

Telefon
031-366 72 50
Kontakt
Marie-Noel Raymond

Expedition

Telefon
031-366 71 41
Kontakt
Pernilla Söderbom Zaffarano

Tisdag-fredag

Skolsköterska

Telefon
070-780 11 26
Kontakt
Lisette Simonsson (besökstid på måndagar och fredagar jämna veckor)

Skolkurator

Telefon
070-689 86 28‬
Kontakt
Ulrika Svensson

Skolpsykolog

Telefon
072-855 31 03
Kontakt
Frej Liw Hellström

Sjukanmälan förskoleklass och årskurs 1

Telefon
031-366 72 51

Sjukanmälan årskurs 2 och 3

Telefon
072-562 12 48

Sjukanmälan årskurs 4 och 5

Telefon
031-366 72 49, 0722-557963

Fritidshem Fjädern

Telefon
031-366 72 51, 070-660 72 51

Fritidshem Vingen

Telefon
031-366 73 84, 072-562 12 48

Hitta hit