Vår skola

Välkommen till Kärralundsskolans grundsärskola

Klasser och undervisning

Eleverna är indelade i två klasser som är åldersblandade från årskurs 1 till 9. I klasserna på Kärralundsskolan arbetar specialpedagoger, elevassistenter, musiklärare och fritidspedagog.

Våra klasser har undervisning för elever på tidig utvecklingsnivå och vi följer träningsskolans kursplan. Träningsskolan är till för elever som inte kan ta till sig hela eller delar av utbildningen utifrån grundsärskolans kursplan.

Läroplanen är i huvudsak den samma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapsmålen. Grundsärskolans läroplan kan du läsa på Skolverkets webbplats.

Tider för undervisning och fritidshem

Skolundervisningen börjar klockan 9 och slutar ungefär klockan 14.30. Sluttiden avgörs av vilken årskurs eleven går i. Innan och efter undervisningen har våra elever möjlighet att vara på fritidshemmet.