Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Fritidshem och förskolor är stängda på samma dagar i hela Göteborgs Stad så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare att planera. 

Vårterminen 2023 

 • Vårterminen startar 10 januari 2023
 • Vårterminen slutar 13 juni 2023

Lovdagar/lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 13 februari – 17 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 7 mars studiedag
 • 6 april studiedag
 • 11 april – 14 april (vecka 15)  — påsklov
 • 17 maj  studiedag
 • 19 maj  klämdag
 • 5 juni  klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 9 januari  stängningsdag
 • 14 juni stängningsdag

Sommarperioden 2023 

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 10 juli till 4 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt. Fritidshemmen är stängda midsommarafton 23 juni.

 • Från 7 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Hösttermin 2023

 • Höstterminen startar den 16 augusti.
 • Höstterminen slutar den 22 december.

Lovdagar/lediga dagar 

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet

 • 28 september  studiedag
 • 30 oktober 3 november (vecka 44)  läslov (höstlov) Observera att 30 oktober är en stängningsdag  fritidshemmen är stängda den dagen.

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 14 augusti  stängningsdag (fritidshemmen stängda innan läsårsstart)
 • 30 oktober  stängningsdag

Vårtermin 2024

 • Vårterminen startar den 9 januari.
 • Vårterminen slutar den 11 juni.

Lovdagar/lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 12 februari – 16 februari  (vecka 7) —  sportlov
 • 4 mars  5 mars studiedag
 • 28 mars  studiedag
 • 29 mars – 5 april (vecka 14)  — påsklov
 • 8 maj  studiedag
 • 10 maj  klämdag
 • 7 juni  klämdag

Studiedagarna för våren kan ändras på grund av nationella prov.

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 8 januari — stängningsdag
 • 12 juni — stängningsdag (fritidshemmen stängda efter läsårsslut)

Skolan och fritidshemmen är stängda på helgdagar som infaller på vardagar

 • Nyårsdagen
 • Trettondedag jul
 • Långfredagen
 • Annandag påsk
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • Första maj
 • Midsommarafton
 • Sveriges nationaldag
 • Julafton
 • Juldagen
 • Annandag jul
 • Nyårsafton

Så här ansöker du om kortare ledighet för ditt barn  

Att få ledigt är ett undantag från närvaroplikten

Alla barn har rätt till utbildning och med det följer även en närvaroplikt. Det betyder att varje elev ska delta i utbildningen om eleven inte har giltigt skäl att att inte vara det, till exempel är sjuk.

Rektor beslutar om kortare ledigheter

Rektor kan i vissa fall bevilja kortare ledighet för enskilda angelägenheter, det vill säga något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning. Kortare ledighet kan vara en eller några dagar.

Om det finns synnerliga skäl kan längre ledighet än några dagar beviljas, men den möjligheten kan bara användas i undantagsfall. En vanlig semesterresa kan aldrig vara ett synnerligt skäl. Vanligtvis är inte heller resa för att hälsa på släktingar ett synnerligt skäl för en längre ledighet.  Skälet till ledigheten måste alltså vara en särskild omständighet som gör att det är mycket viktigt, nästan nödvändigt för eleven att få vara ledig från skolan. Ibland kan omständigheterna behöva styrkas av någon utanför familjen, till exempel en läkare eller psykolog.

Så här bedömer rektorn ansökan om ledighet

Bedömningen om en elev får vara ledig från skolan är restriktiv utifrån elevens rätt till utbildning. I beslutet tar rektorn hänsyn till hur länge eleven inte ska vara i skolan, elevens studiesituation, tidigare frånvaro, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur viktig ledigheten är för eleven. Rektor måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. Rektors beslut kan inte överklagas.

Ansöka om ledighet för ditt barn ska du göra digitalt i Vklass.

Läs gärna mer om vilka möjligheter skolan har att bevilja ledighet på Skolverkets webbplats om ledighet i skolan.

Om ditt barn ska vara utomlands en längre period

Läs mer om vad som gäller om ditt barn ska vara utomlands en längre period på den här sidan.