Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Alla kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider för elever från höstterminen 2020 till och med vårterminen 2022.

Fritidshem och förskolor är stängda på samma dagar i hela Göteborgs Stad så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare att planera.  

Sommarperioden 2021 

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 12 juli till 6 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt.  Fritidshemmen är stängda midsommarafton, fredag 25 juni.

 • Från 9 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Höstterminen 2021  

 • Höstterminen startar 18 augusti 2021  

 • Höstterminen slutar 22 december 2021  

Lovdagar/lediga dagar 

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 1–5 november 2021 (vecka 44)    läslov (höstlov). Observera att även fritidshemmet har stängt 1 november.

 • 20–21 september - studiefri dag  

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 16 augusti - studiedag 

 • 1 november - studiedag 

Jul- och nyårsledighet 2021–2022 

Fritidshemmen är öppna alla vardagar vecka 51 till vecka 1. Fritidshemmen är stängda på röda dagar och helgdagar. 

Vårterminen 2022 

 • Vårterminen startar 11 januari 2022  

 • Vårterminen slutar 14 juni 2022  

Lovdagar/lediga dagar  

Dagar då skolan är stängd men fritidshemmen har öppet 

 • 14 februari – 18 februari 2022 (vecka 7)   sportlov

 • 11 april – 14 april 2022 (vecka 15)   påsklov

 • 19 april  20 april 2022 – studiefri dag

 • 25 maj  studiefri dag

 • 27 maj 2022   klämdag

Dagar då skolan och fritidshemmen är stängda

 • 10 januari  studiedag

 • 6 juni  nationaldagen

 • 15 juni  studiedag

Sommarperioden 2022 

Den ordinarie fritidshemsverksamheten har stängt under fyra veckor på sommaren. Den här sommaren infaller stängningen vecka 28–31 (från 11 juli till 5 augusti). Ett begränsat antal fritidshem kommer att vara öppna. Om du som vårdnadshavare arbetar eller studerar under den här perioden, ta kontakt med rektor på ditt barns skola i så god tid som möjligt. Fritidshemmen är stängda midsommarafton 24 juni.

 • Från 8 augusti är fritidshemmen öppna som vanligt

Såhär ansöker du om ledighet för ditt barn  

Ditt barn kan få vara ledigt för att göra något viktigt som inte kan göras på annan tid, till exempel delta vid en begravning.

Om ditt barn får vara ledigt eller inte beror bland annat på hur det går för barnet i skolan och hur mycket undervisning ditt barn missar.

Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om barnet får vara ledig en kortare period från skolan eller inte.

För att ansöka om ledighet för ditt barn ska du lämna in blanketten "Ansökan om ledighet för elev" till klassläraren.

Läs gärna mer om vilka möjligheter skolan har att bevilja ledighet på Skolverkets webbplats om ledighet i skolan.

Om ditt barn ska vara utomlands en längre period

Läs mer om vad som gäller om ditt barn ska vara utomlands en längre period på den här sidan.