Foto: Jessica Ohliw

Vår förskola


Förskolan Kärralundsgatan 19 ligger i ett naturskönt och lugnt område nära skogen och består av fem avdelningar. Vår profil är gemenskap. Vi arbetar tillsammans för att skapa en god sammanhållning för våra barn. Vi tänker "ett hus, allas barn".

Förskolan består av ”gamla huset” med de tre avdelningarna Ugglan (yngrebarnsavdelning 1-3 år), Fjärilen (äldrebarnsavdelning 3-5 år) och Grodan (äldrebarnsavdelning 3-5 år) samt ”nya huset” med de två avdelningarna Nyckelpigan och Spindeln (yngrebarnsavdelningar 1-3 år). Personalgruppen består av engagerade barnskötare, förskollärare och lärare med annan inriktning. Vi arbetar aktivt med att dela in barnen i mindre grupper och sprider ut oss över vår pedagogiska inne- och utemiljö. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att alla barn ska komma till sin rätt.

Barnen på Ugglan, Nyckelpigan och Spindeln fortsätter på Grodan eller Fjärilen vid övergången från yngre- till äldrebarnsavdelning. Utifrån en samlad pedagogisk bedömning sätter vi på förskolan samman nya grupper inför varje vårtermin. Om du som vårdnadshavare har önskemål inför övergång från yngre- till äldrebarnsavdelning, kan du lämna in dessa skriftligen till personalen på ditt barns avdelning.

Om vår förskola

På förskolan Kärralundsgatan 19 lägger vi grunden för ditt barns fortsatta utveckling. På vår förskola sätter vi barnens lärande och utveckling i centrum.

Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt och komma dit och vara där. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik och vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet tillsammans med kunnig personal. Vår profil är gemenskap.

Förskolan har fått höga värden i den barn- och föräldraenkät vi genomför årligen.

Förskolan Kärralundsgatan 19 ingår i enheten Kärralund. Hit hör även förskolan på Skillnadsgatan 36 och förskolan på Skillnadsgatan 41. Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Därtill utgör Göteborgs Stads förhållningssätt utgångspunkter för verksamheten.

Information och samverkan

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Terminsbrev från rektor
  • Föräldramöte en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år
  • Månadsbrev - varje avdelning skriver ett månadsbrev till dig som förälder med information om verksamheten
  • Digitalt forum för samråd med förskolan och föräldrarepresentanter från området en gång per termin
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn

Dina synpunkter är viktiga, för det är tillsammans vi utvecklar förskolan.