Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Hos oss får ditt barn leka och lära utifrån olika teman, exempelvis en saga, som vi utforskar och pratar om tillsammans med barnen. Vi som har glädjen att vara med ditt barn på dagarna är engagerade pedagoger och vår viktigaste roll är att skapa trygghet för dig och ditt barn.

På förskolan finns sex avdelningar - tre för yngre barn och tre för äldre. Vi som arbetar här är engagerade och utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med varandra för att ditt barn ska känna sig tryggt med alla oss vuxna.

Trygghet och samarbete med dig som förälder

Vår roll som pedagoger är först och främst att skapa trygghet för ditt barn, men också att hjälpa ditt barn utvecklas enligt sina egna förutsättningar. Det gör vi genom att lyssna, utmana och ge barnet inflytande över sin tid på förskolan.

För att ditt barn ska ha en så bra tid som möjligt här är det viktigt att vi på förskolan har ett nära samarbete med dig som förälder. Du kan alltid komma till oss med dina funderingar - vi vill att både du och ditt barn ska känna er trygga hos oss.


Foto: Lo Birgersson

Barnen får lära utifrån olika teman

På förskolan får ditt barn utvecklas och lära genom olika teman. Oftast har vi ett speciellt tema under en termin, som vi utforskar och pratar om. Ett tema kan vara en saga, exempelvis Pelle Svanslös, där vi pratar om de olika figurerna i sagan, vad de gör och hur de är mot varandra. Vi sätter också upp föreställningar, där både vi pedagoger och barnen deltar. Vi bearbetar temat utifrån att ditt barn ska utveckla sin kunskap och kompetens bland annat när det gäller socialt samspel, skapande, språk och kommunikation samt naturvetenskap och teknik. Leken utgör en viktig del i det temainriktade arbetet.

Här är några exempel på vad vi brukar göra på förskolan:

  • Vi pratar om saker som händer i barnens närhet.
  • Vi läser rim, ramsor och böcker.
  • Vi sorterar saker efter form, färg eller antal.
  • Vi arbetar med mängd och längd, både hos föremål och barnen själva.
  • Vi arbetar med tid och rum.
  • Vi går ut i naturen och iakttar hur den förändras med årstiderna.
  • Vi tar med oss saker från naturen som vi arbetar med inomhus.
  • Vi klipper och klistrar, målar och ritar.
  • Vi bygger saker av olika material.

Miljö som inspirerar till lek

Förskolan består av två våningar. De yngre barnen (tre avdelningar) håller till på den nedre våningen, och de äldre barnen (tre avdelningar) på den övre. Hos de yngre barnen finns vilorum, ateljé och matrum på varje avdelning. Ibland öppnar vi upp mellan avdelningarna för att barnen ska kunna utforska andra rum.

På den övre våningen finns vårt samlingsrum Torget. Här äter vi tillsammans och här finns soffor för sköna lässtunder och en scen för uppträden och teater. På Torget brukar vi gemensamma aktiviteter för barnen såsom sångstunder, sagoläsning och rörelse till musik (miniröris).

På varje avdelning finns tre olika rum för olika aktiviteter. Ett av rummen är en ateljé, där ditt barn får utlopp för sina kreativa förmågor genom att pröva olika material och tekniker. Övriga rum har olika utformning beroende på vad barnen är intresserade av. Ibland har vi byggrum, ibland teaterrum och så vidare.

Vi öppnar ofta upp mellan avdelningarna på övre plan. På så sätt får barnen fler möjligheter till aktiviteter och att hitta kompisar från andra avdelningar.

Förskolan ligger intill ett grönområde i närheten av Lundenskolan. Förskolan har tre gårdar, varav en är särskilt anpassad till de yngre barnen. Här finns sandlådor och andra lekredskap. På en annan av gårdarna finns gungor, sandlådor, vattenlek, klätterställning och korta banor där barnen kan cykla. Dessutom finns en naturgård i anslutning till skogen. Här blir barnen inspirerade och utmanade i sin utveckling och sitt lärande.

Alla våra gårdar är naturligtvis inhägnade för barnens säkerhet.


Naturgården. Foto: Peter Svenson

En dag på förskolan

Undrar du hur en dag på förskolan ser ut för ditt barn? Våra dagar på förskolan varierar förstås beroende på väder, barnens önskemål och vilken veckodag det är, men i stora drag ser en dag hos oss ut så här:

På morgonen äter vi frukost tillsammans. De yngre barnen äter på sina respektive avdelningar och får maten serverad. För de äldre barnen har vi frukostbuffé på Torget, där barnen själva får välja frukostmat när de kommer till förskolan.

Efter frukost har vi en stunds lek och sedan samling på våra avdelningsrum. Barnen har sedan olika aktiviteter, ute eller inne. Till exempel spelar vi spel, gungar, bygger, målar eller läser.

De äldre barnen blir serverade lunch på Torget, och de yngre på sina avdelningar. Vi har ett eget kök och egen kock på förskolan, som lagar fantastisk mat till oss varje dag. Vi försöker hela tiden uppmuntra och hjälpa barnen att klara mer och mer själva vid måltiden.

Oavsett barnens ålder så det viktigt med en stunds vila. Varje dag direkt efter lunch sover de yngre barnen middag i sina vilorum med madrasser, kuddar och filtar. De äldre barn som inte längre sover mitt på dagen vilar medan de lyssnar på sagor.

På eftermiddagen har vi aktiviteter både ute och inne. På eftermiddagen serveras också mellanmål, till exempel smörgås och mjölk och en frukt eller grönsak.