Foto: Ian Schemper

Hälsotester

Inspireras till en sundare livsstil med våra friskvårdstjänster. Vår personal hjälper dig komma igång med din träning.

Hälsotester

Friskvårdstest

Vi inleder med att göra en noggrann nulägesanalys av din hälsa, enkla fysiska tester och mätningar samt livsstilssamtal ingår. Med nulägesanalysen till hjälp stakar vi tillsammans ut rätt väg till dina hälsomål! Hör gärna av dig till våra hälsocoacher för att få mer information, råd och tips.

Det här ingår i friskvårdstestet:

  • Samtal om livsstil och levnadsvanor.
  • Blodtrycksmätning
  • Vägning på kroppsanalysvåg
  • Mätning av midjemått
  • Konditionstest på cykel
  • Kroppsanalys

Kroppsanalys innebär:
Du får veta vikt, BMI (kroppsmasseindex), BMR (basal metabolism), fettprocent, fettmassa, fettfri massa samt total vattenmängd i kroppen.

Friskvårdstestet tar 45 minuter att utföra.

Konditionstest

Du utför ett konditionstest på cykel med en belastning som väljs med hänsyn till kön, ålder och ditt träningstillstånd. Du kommer att cykla på en arbetsbelastning som motsvarar ungefär hälften av det du klarar av. Testet beräknas ta 6-10 minuter. Efter testet beräknas din syreupptagningsförmåga. Testledaren förklarar sedan noggrant resultatet för dig och ger dig tips och råd på hur du kan gå tillväga för att förbättra ditt värde.

Konditionstest med rådgivning tar 20 minuter att utföra.

Kroppsanalys

Har du bestämt dig för att ta hand om din kropp?  Då föreslår vi att du börjar med att göra en kroppsanalys tillsammans med vår personal. Med hjälp av en kroppsanlys får du veta din kroppssammansättning. Vågen räknar bland annat ut dina totala värden för vikt, BMI, fettprocent och muskelmassa

När du gör en kroppsanalys får du veta:

  • vikt
  • BMI (Kroppsmasseindex)
  • BMR (Basal metabolism)
  • fettprocent

Våra testledare förklarar noggrant värdena för dig och kommer att ge dig tips och råd på hur du kan gå tillväga för att lyckas med din förändring. Hör gärna av dig till vår personal om du vill få mer information samt råd och tips.

Kroppsanalys med rådgivning tar 15 min att utföra.

Priser

Du som har periodkort har 15 % rabatt på hälsotester.

Priser hälsotester

Bokningsregler

Senaste avbokning för en bokad friskvårdstjänst är dagen innan. Om avbokning sker senare utgår en avgift motsvarande 50 % av priset.

Intresseanmälan

Vill du ha ytterligare information om våra friskvårdstjänster kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Du kan naturligtvis även gå direkt till anläggningen eller ringa om du undrar över något.

Anmäl intresse