Ändrade öppettider för basturna och sänkt temperatur i 25-metersbassängen i Kärra simhall

Publicerad 11 november 2022

De nya öppettiderna och vattentemperaturen börjar gälla 14 november.

Idrott & förening vidtar nu flera åtgärder för att minska energiförbrukningen. Det handlar om att halvera öppettider i bastur, sänka temperaturen i vissa bassänger med en grad och att se över ventilationen. Förvaltningen arbetar ständigt med energieffektivisering men med stigande elpriser och risk för elbrist i vinter har effektiviseringsarbetet intensifierats. De flesta åtgärder ska införas från 14 november och gäller tills vidare.

Respektive anläggning kommer att bestämma sina öppettider för basturna. Öppettiderna för basturna hittar du under fliken "Öppettider".

25-meters simbassängen får en temperatur på 26 grader istället för 27 grader. Undervisningsbassängen kommer fortsatt att ha 32 grader.

Förändringarna gäller tillsvidare med reservation för ändringar.