Utställningar

Konst väcker lust och motivation. Bibliotekets vernissage och utställningar stödjer kreativitet och eget skapande. Är du intresserad av att ställa ut? En utställning pågår en kalendermånad. Väggens mått är B320 cm, H240 cm. Det finns fyra glasskåp för mindre föremål. Kontakta Katarina 3669460.