Tillgängliga medier

Alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Tillgängliga medier
Idag har mer än en miljon svenskar en läsnedsättning, eller svårt att läsa av andra skäl. Behoven kan se ut på många olika sätt. En del behöver lättläst eller stor stil, andra behöver talböcker eller punktskrift och någon kanske behöver en kombination.

Talböcker och Legimus
Talböcker på CD-ROM kallas DAISY-talböcker. Talböcker kan du låna
om du ser dåligt eller inte kan läsa av annan orsak. För att lyssna på DAISY-talböcker behövs en särskild talbokspelare eller MP3-spelare. Kontakta Syncentralen för lån av spelare.

Legimus är en digital tjänst för talbokslåntagare. För att använda tjänsten måste du registrera ett Legimuskonto hos ditt närmaste bibliotek. Som Legimus-användare kan du ladda ner böcker själv från legimus.se till din dator eller telefon.

Boken kommer
Kärra bibliotek erbjuder Boken kommer som är en kostnadsfri service till dig, som på grund av hög ålder, långvarig sjukdom, rörelsehinder eller funktionshinder, inte själv kan komma till biblioteket. Du kan få böckerna hämtade och lämnade till dig en gång i månaden.

Boken kommer 2020, onsdagar 10-16:
22 januari
19 februari
18 mars
15 april
13 maj
10 juni
8 juli
19 augusti
16 september
14 oktober
11 november
9 december

Kontakta Kärra bibliotek
Om du, eller någon anhörig till dig, är i behov av våra särskilt anpassade tjänster, är du välkommen att kontakta Kärra bibliotek för mer information.