Normal datortid igen


Publicerad 15 mars 2022

Datortiden återgår till ordinarie samt utskrifter blir 3 fria kopior och färgutskrifter möjliga.

På Kärra bibliotek finns två datorer som du kan använda i en timme. Den ena kan även du som är under 18 år använda.