Foto: Peter Svensson

Vår förskola

Du och ditt barn erbjuds en trygg och inspirerande verksamhet tillsammans med engagerad och välutbildad personal. Vi ser omsorg och lärande som två lika viktiga bitar för barnets utveckling och tror på långa och varaktiga relationer inom barngruppen och med de vuxna som finns omkring.

Våra avdelningar och pedagoger

Förskolan har fyra avdelningar, Rosa och Regnbågen för yngre barn, och Blå och Grön för äldre barn. På avdelningarna arbetar kunniga och engagerade förskollärare och barnskötare. Vi har även en kock som lagar maten som serveras på förskolan.

Vår inom- och utomhusmiljö

Vi försöker alltid vara utomhus en stund varje dag, oavsett väder. Vi har en innegård med fotbollsplan, stor sandlåda, gungor och klätterställning där barnen kan leka, få utlopp för sitt rörelsebehov och ta del av naturen. Dessutom har vi ljusa och rymliga lokaler för inomhusaktiviteter, där barnen kan skapa, bygga, syssla med musik och mycket annat.

Vår pedagogik - samarbete och teman

Vi strävar efter att vår förskola ska ha en varm, glad och inbjudande atmosfär. Det ska vara roligt att komma hit och att vara här. Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga i vår gemenskap. Vår målsättning är att barnen ska känna och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön, etnicitet och nationalitet. Vi vill att barnen genom våra olika aktiviteter och rutiner ska uppleva en lust och glädje i att utvecklas och lära.

Vi samarbetar mellan avdelningarna

Du och ditt barn erbjuds en trygg och inspirerande verksamhet tillsammans med engagerad och välutbildad personal. Vi ser omsorg och lärande som två lika viktiga bitar för barnets utveckling och tror på långa och varaktiga relationer inom barngruppen och med de vuxna som finns omkring. Vi arbetar medvetet med att ge flickor och pojkar lika mycket utrymme och samma möjligheter att upptäcka, utforska och utveckla sina intressen och förmågor. Vi bygger verksamheten med barnens kompetens i fokus och ger barnen den tid de behöver för att utvecklas och lära.

Vi samarbetar också mellan avdelningarna, vilket gynnar tryggheten genom att alla barn i huset lär känna varandra och känner sig trygga tillsammans med alla vuxna som arbetar på förskolan.

Vi arbetar med teman

Vi arbetar tematiskt, där barnen delas upp i grupper beroende på ålder och utvecklingsnivå. Valet av temat utgår ifrån barnens önskemål och intressen. Vi skapar, sjunger, rör oss, leker olika lekar och gör utflykter med anknytning till temat vi jobbar med.

Vårt temaorienterade arbetssätt genomsyras av att vi tillsammans med barnen skapar en miljö där leken är betydelsefull och alla får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.


Foto: Marit Lissdaniels

En dag på förskolan

En vanlig dag på förskolan kan se olika ut beroende på exempelvis väder, veckodag och avdelning. Här får du reda på hur en dag kan se ut i stora drag:

Kl 6.15 Förskolan öppnar en avdelning där alla barn som kommer tidigt tas emot.

Kl 7.20 Förskolan öppnar resten av avdelningarna och de barn som kommit tidigt går över till sin respektive avdelning.

Kl 8.00 Frukost serveras.

Efter frukost har barnen varierande aktiviteter och lek som samling, utflykt och temaarbete. Vi är ofta utomhus.

Kl 11.30 Lunch serveras.

Efter lunch har barnen vila, då de antingen sover eller har sagostund. Efter vilan har vi under eftermiddagen varierande aktiviteter som skapande och bygglek.

Kl 14.30 Mellanmål serveras.

Kl 17.00 Tre av förskolans avdelningar stänger och de barn som är kvar avslutar dagen på avdelning Rosa.