Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Karl Johansskolan finns mitt i Majorna och ligger i ett äldre hus från 1891 med två våningar. Vi har en stor kuperad och grönskande gård som utmanar till lek och lärande.

Förskolan har två avdelningar, Vattendroppen för de yngre barnen och Solstrålen för de äldre. Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare totalt sju stycken.

På vår förskola arbetar vi med att våra värdeord Lustfyllt lärande, Utmaning, att Trygghet och glädje ska genomsyra verksamheten. Det finns en spännande inne och utemiljö som erbjuder många möjligheter. Den lockar till lek, utforskande och möten mellan barnen och vuxna. Detta innebär att vi ser till det kompetenta barnet som ständigt försöker förstå och erövra sin omvärld. Barnet lär genom aktivitet och i samspel med andra. Pedagoger ska möta barnen där de är, lyssna, observera, utmana, vara medforskande och stötta.

I vår verksamhet får barnen arbeta med skapande ämnen som bild, rytmik, dans och musik.  Planerade aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och muséer.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola? 
Välkommen på informationsmöte och öppet hus