Barn i förskola äter lunch tillsammans med pedagog.

Mat i förskolan

Här finns information från måltidsservice om maten som serveras på förskolorna. Behöver ditt barn specialkost eller har allergier ska du berätta det för personalen.

Behov av specialkost

Behöver ditt barn specialkost? Då ska du fylla i den blankett som du hittar för utskrift längre ner på sidan. Du kan också få blanketten från förskolan. När du fyllt i blanketten lämnar du den till rektor eller pedagogerna på din förskola.

Luftburen allergi ska styrkas med intyg. Intyg behövs inte för nötter eftersom det är nötförbud i alla Göteborgs Stads förskolor.

Du som vårdnadshavare är ansvarig för att meddela förskolan om behovet av specialkost förändras. Finns inte längre behov av specialkost eller om barnet har ändrade behov kontaktar du ansvarig pedagog.

Om ditt barn byter förskola ska du fylla i en ny specialkostblankett lämna till rektorn på den nya förskolan.

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan om specialkost, för utskrift:

Ansökan om specialkost i förskola

Förbjudet med nötter, jordnötter, mandel och sesam

Det är förbjudet att ta in och att servera nötter, jordnötter, mandel och sesam i skolorna och förskolorna i Göteborg. Förbudet gäller alla lokaler, hela dygnet och alla veckans dagar. Detta för att nötter, jordnötter och sesam kan utlösa svåra och livshotande reaktioner hos den som har allergier. Risken att förväxla nötter med mandel i mald och hackad form är stor, därför gäller förbudet även mandel.

Miljömåltider

Varje år serveras cirka 20 miljoner måltider inom skola, vård och omsorg i Göteborg. Maten har en stor miljöpåverkan och därför är målet att öka andelen miljömåltider som serveras i stadens verksamheter. 

Skolmjölksstöd

Göteborgs Stads förskolor tar emot skolmjölksstöd från EU. Skolmjölksstödet ska ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. Skolmjölksstödet ges för både laktosfri mjölk och vanlig mjölk men inte smaksatt.

För att få del av skolmjölksstödet ska förskolan utbilda barnen i miljö, jordbruk och om hållbar och bra mat.

Exempel på vad Göteborgs Stads förskolor jobbar med:

  • Mäter matsvinn.
  • Odlar egna kryddor och grönsaker.
  • Har matråd där man exempelvis pratar om rutiner och svinn men även nya maträtter och önskemål från barnen.
  • Jobbar med måltidspedagogik.
  • Avdelningar har posters med kostcirkel och säsongsgrönsaker.
  • Lärande hållbara måltider – ett tätt samarbete mellan förskola och måltidsverksamhet för att hela verksamheten ska bli mer medveten och aktivt arbeta med miljö och hållbarhet. Lärande Hållbara Måltider hos Måltid Sverige

Stödet kan sökas av alla skolor– både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium.

EU:s flagga och texten "Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket".


Bild: Logotyp för EU:s skolmjölksstöd.