Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Kaponjärsgatan är en förskola med en avdelning. Vi är fyra pedagoger för barnen som är i åldern 1-5 år.

Förskolan har fyra små rum där barnen kan vara i mindre grupper och ett större rum där vi har möjlighet att samlas alla tillsammans.

På vår gård har vi gungor, sandlåda och möjlighet att cykla. Vi har även en altan där barnen kan leka på försommar och höst.

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplan Lpfö 98. Vi arbetar för att lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska vara lärorik, rolig och trygg.

Vi vill att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa föreställningar om kön.

Vi delar in barnen i små grupper utifrån barnens ålder och mognadsnivå. I dessa grupper arbetar vi temainriktat utifrån barnens intressen.