Vår förskola

Vår förskola har en avdelning för barn 1-5 år. Förskolan ligger i hjärtat av Haga. Vår avdelning ligger inbäddad på en innergård mellan husen. Vi är ute mycket och undersöker och upptäcker närmiljön tillsammans med barnen. Glädjen och barnens nyfikenhet genomsyrar vår utbildning under dagen. Vi arbetar aktivt med att barnen ska lita på sina inneboende kompetenser, att barnen lär och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till varandra.

Vi har introduktion för barnen

Att barnet ska få bekanta sig med både barn och personal samt förskolemiljön under trygga former. Målet med introduktionen är att ge barnen goda förutsättningar att bygga upp goda relationer och att de ska känna sig trygga i gruppen. Vi vill att barnen ska känna glädje över att komma till förskolan. För oss är det viktigt med ett gott samarbete mellan förskola och hem.

Vår förskola arbetar med föräldraaktiv introduktion. Denna form innebär att du som vårdnadshavare är med hela tiden under introduktionens tre eller fyra första dagar. Du som vårdnadshavare ansvarar då för allt praktiskt kring ditt barn. Från och med fjärde eller femte dagen lämnar du barnet på förskolan utan att själv stanna kvar. Vi räknar med att introduktionen tar två veckor men den är individuell och vi utgår ifrån barnet.

Vi utgår från ditt barns behov i samråd med dig som vårdnadshavare.

Vi jobbar för jämställdhet

Vi fokuserar på det som är positivt med varje barn och lyfter det. Att barnen uppmärksammas på och får ta hjälp av varandras kompetenser, styrkor och förmågor skapar förutsättningar för att ge barnet en bra självbild.

Vi jobbar för att varje barn ska utveckla sin förmåga till autonomi. Det här gäller alla situationer i vardagen. Vi stöttar och uppmuntrar barnen att lita på sin förmåga. Vi hävdar deras rätt till egen vilja, att tycka, tänka och handla själva, oavsett vad andra barn vill, tycker, tänker och säger. Vi hjälper barnen att inse att deras tankar och känslor är deras egna och viktiga i förhållandet till andra.