Foto: Joanna Klasén

Vår förskola

Förskolan Kapellgången ligger i Landala. Vår gård är stor och kuperad och här finns flera spännande utmaningar. Förskolan erbjuder dygnet-runt verksamhet från 2021.

Fem avdelningar i flerfamiljshus

Förskolan ligger vid Landala torg i bottenvåningen av ett hus som består av studentlägenheter och äldreboende. Här finns fem åldersindelade avdelningar. Förskolan erbjuder dygnet-runt verksamhet från 2021.

Stor gård där alla möts

Vår gård som är nybyggd, är stor och kuperad och ligger skyddat på en innergård. Här finns träd, planteringar, odlingslådor, bygghörna, scen och lekredskap i form av musikinstrument.

Gården är en mötesplats för alla barn och all personal. Här lär vi känna varandra över avdelningsgränserna.

Miljöer för lärande och omsorg

Vi formar en lärande miljö, som ständigt förändras utifrån barnens behov och intressen. Miljön anpassas för att ge barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och materialet är tillgängligt för barnen och lockar till utforskande.

Barn lär genom lek och sina sinnen. På förskolan finns miljöer som stimulerar till bygg- och konstruktion, skapande, experiment, språk och kommunikation, rörelse och musik. Vi väcker barnens lust att lära.

Det är när a till både natur och kultur. Vi besöker gärna museum, teatrar och bibliotek, men gör också promenader till skogsområden i Landala.

Möten med äldre

Närheten till äldreboendet gör att förskolan har ett samarbete där några barn regelbundet träffar de äldre och gör exempelvis danslekar eller sjunger och spelar spel. Vi tror att möten mellan generationer skapar ett mer medmänskligt och bättre samhälle och deltar därför i stadsdelsförvaltningen Centrums satsning Generationsmöten.

Miljöfrågor i fokus

Vi arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna. Det innebär att vi arbetar pedagogiskt med miljöfrågor. Exempelvis är barnen med och återvinner skräp.