Foto: Joanna Klasén

Vår förskola

Förskolan Kapellgången ligger i Landala. Vi har fem avdelningar varav en erbjuder nattomsorg. Vår gård är stor och kuperad och här finns flera spännande utmaningar.

Förskolan ligger nära Landala torg i samma hus som ett äldreboende. Här finns fem avdelningar varav en erbjuder nattomsorg. Vi tar även  emot skolbarn och önskar ni information gällande verksamheten ring till 031-367 66 88. Vi har nära till både stadens kulturutbud och grön natur.

En mötesplats

Vår gård är stor och kuperad och ligger skyddat på en innergård. Här finns träd, planteringar, odlingslådor, bygghörna, scen och lekredskap i form av musikinstrument. Gården är en mötesplats för alla barn och all personal. Här lär vi känna varandra över avdelningsgränserna.

Vi formar en lärmiljö, som ständigt förändras utifrån barnens behov och intressen. Miljön anpassas för att ge barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och materialet är tillgängligt för barnen och lockar till utforskande. En röd tråd i vårt arbete på förskolan är rörelse och hälsa.

Väcka barnens lust

Barn lär genom lek och sina sinnen. På förskolan planerar vi undervisningsaktiviteter som stimulerar; språk och kommunikation, sampel, bygg- och konstruktion, matematik, skapande, experiment, rörelse och musik. Vi väcker barnens lust att lära.

Närheten till äldreboendet gör att förskolan har ett samarbete där några barn regelbundet träffar de äldre och gör exempelvis danslekar eller sjunger och spelar spel. Vi tror att möten mellan generationer skapar ett mer solidariskt och öppet samhälle.

Är du nyfiken och vill komma och se på förskolan? Vi erbjuder visning av förskolan några gånger per termin. För att boka, ring 031-365 72 53.