Foto: Joanna Klasén

Vår förskola

Förskolan Kapellgången ligger i Landala. Vi har fem avdelningar varav en erbjuder nattomsorg. Vår gård är stor och kuperad och här finns flera spännande utmaningar.

En mötesplats

Vår gård är stor och kuperad och ligger skyddat på en innergård. Här finns träd, planteringar, odlingslådor, bygghörna, scen och lekredskap i form av musikinstrument. Gården är en mötesplats för alla barn och all personal. Här lär vi känna varandra över avdelningsgränserna.

Vi formar en lärmiljö, som ständigt förändras utifrån barnens behov och intressen. Miljön anpassas för att ge barnen möjlighet att utveckla sin självständighet och materialet är tillgängligt för barnen och lockar till utforskande. En röd tråd i vårt arbete på förskolan är rörelse och hälsa.

Avdelningar och personal 

Vi har fyra avdelningar för barn i åldern 1–5 år. Två avdelningar för barn i åldern 1–3 år och två avdelningar för barn i åldern 3–5 år och en dygnet-runt avdelning. Avdelningarna är skapade med omsorg och anpassade för att stödja varje barns unika utveckling och behov.

På alla våra avdelningar arbetar erfarna förskollärare och barnskötare som brinner för att stödja barnens utveckling på bästa möjliga sätt. Deras närvaro skapar en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan känna sig sedda och hörda.  

Omsorg på obekväm arbetstid (dygnet runt)

Vi har en dygnet runt verksamhet där vi tar emot barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid . På dygnet runt har vi barn mellan 1–12 år.

Pedagogik 

Vårt arbetssätt och förhållningssätt utgår från läroplanen för förskolan. Vi pedagoger är "medupptäckare" med barnens intresse och nyfikenhet som utgångspunkt och låter det navigera oss i vår verksamhet. Genom att ta vara på barnens nyfikenhet lägger vi grunden samt uppmuntrar till ett fortsatt lustfyllt lärande. Vår vision är att pedagoger och barn ska ha roligt tillsammans och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. 

Vårt främsta mål är att varje barn ska känna sig sedd och få en meningsfull dag på förskolan. Genom att erbjuda en balanserad mix av lek, lärande och omsorg skapar vi en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan växa och utvecklas på sina egna villkor. 

Väcka barnens lust

Barn lär genom lek och sina sinnen. På förskolan planerar vi undervisningsaktiviteter som stimulerar; språk och kommunikation, sampel, bygg- och konstruktion, matematik, skapande, experiment, rörelse och musik. Vi väcker barnens lust att lära.

Närheten till äldreboendet gör att förskolan har ett samarbete där några barn regelbundet träffar de äldre och gör exempelvis danslekar eller sjunger och spelar spel. Vi tror att möten mellan generationer skapar ett mer solidariskt och öppet samhälle.

Besök oss

Är du nyfiken och vill komma och se på förskolan? Vi erbjuder visning av förskolan några gånger per termin. För att boka, ring 031-365 72 53.