Tal och Språk F-9

Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från Göteborg och kranskommunerna. Kannebäcksskolan Tal och språk F-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9 och Kannebäcksskolan Grundsärskola 1-9.

Om undervisning och klasser

Undervisningen bedrivs i små klasser med tvålärarsystem om 5 till 9 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan arbetar logopeder som verkar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Strukturerad och konkret pedagogik
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
  • Genomgående bildstöd, visuella arbetsscheman och tidshjälpmedel
  • Möjlighet till individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • Möjlighet till individuellt stöd i tal-, språk- och kommunikationsutveckling

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper.

På grund av begränsning av kapacitet på skolan och förändringar i organisationen har grundskoleförvaltningen beslutat att stoppa intaget på Kannebäcksskolan tal och språk till hösten 2022.

Inga nya elever höstterminen 2022

Grundskoleförvaltningen har beslutat att Kannebäcksskolan tal och språk inte ska ta in nya elever höstterminen 2022.

2021 genomförde grundskoleförvaltningen en stor omorganisation av Göteborg Stads skolenheter. Under våren 2022 fortsätter detta arbete med att hitta former för att möta elevers olika behov av stöd i sitt lärande. Kannebäcksskolan tal och språk är en del i detta och därför har grundskoleförvaltningen tagit beslutet att inte ta in nya elever på skolenheten.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Tal och Språk  men inga nya elever höstterminen 2022

Ansökan görs via Göteborgs Stads ansökningsblankett för kommunala förskoleklasser och grundskolor. Blanketten finns HÄR.