Tal och Språk F-9

Här går elever med generell språkstörning från förskoleklass och upp till årskurs 9. Vi tar emot elever från Göteborg och kranskommunerna. Kannebäcksskolan Tal och språk F-9 finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9 och Kannebäcksskolan Grundsärskola 1-9.

Om undervisning och klasser

Undervisningen bedrivs i små klasser med tvålärarsystem om 5 till 9 elever med stor möjlighet till individualisering. På skolan arbetar logopeder som verkar på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå.

Kannebäcksskolans tal- och språkinriktning innebär:

  • Mindre undervisningsgrupper
  • Tvålärarsystem
  • Strukturerad och konkret pedagogik
  • TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
  • Genomgående bildstöd, visuella arbetsscheman och tidshjälpmedel
  • Möjlighet till individuellt stöd i läs- och skrivinlärning
  • Möjlighet till individuellt stöd i tal-, språk- och kommunikationsutveckling

På vår enhet finns fritidshem med mindre grupper.

På grund av begränsning av kapacitet på skolan och förändringar i organisationen har grundskoleförvaltningen beslutat att stoppa intaget på Kannebäcksskolan tal och språk till hösten 2022.

Inga nya elever höstterminen 2023

Grundskoleförvaltningen har beslutat att Kannebäcksskolan tal och språk inte ska ta in nya elever höstterminen 2023.