Fotograf: Asbjörn Hanssen

Kannebäcksskolan Döv och Hörsel F-9


Hos oss finns det möjlighet för elever med dövhet eller hörselnedsättning att få en tillgänglig undervisning på teckenspråk eller på svenska med stöd av teckenspråk. Kannebäcksskolan döv och hörsel finns i samma lokaler som Kannebäcksskolan tal och språk F-9 och Kannebäcksskolan anpassad grundskola.

Våra klasser är små med 4 till 10 elever i varje klass. Vi har hög personaltäthet som ger möjlighet till individuella lösningar för varje elev. Våra elevassistenter arbetar också på våra fritidshem vilket skapar en bra länk och trygghet mellan skola och fritids.

Hos oss arbetar hörande, hörselskadad och döv personal så att eleverna kan bli bemötta på det språk som gynnar dem bäst. På skolan finns tre anställda teckenspråkstolkar för att kommunikationen i alla situationer ska flyta på så bra som möjligt.

Undervisning och klasser

På enheten Döv och Hörsel sker undervisningen antingen på talad svenska med teckenspråksstöd eller på teckenspråk. Klasserna skapas så att eleverna ska ha möjlighet att kommunicera och utvecklas språkligt utifrån sina förutsättningar. Eleverna läser efter grundskolans läroplan och undervisas av erfarna pedagoger med hög kompetens inom döv och hörsel. Många saker som i ett traditionellt klassrum skulle kunna ses som extra anpassningar ingår här i den ordinarie undervisningen. Flera klassrum har en Smartboard och här finns god tillgång till datorer och lärplattor. På raster och i gemensamma situationer finns alltid teckenspråkskunnig personal eller tolkar i närheten.

Undervisningen är språkinriktad och sker utifrån ett tvåspråkighetsperspektiv på teckenspråk och svenska. Skolan arbetar också generellt med bildstöd och en stor del av personalen har genomgått en utbildning via DART som heter KOMPIS, Kommunikation i skolan. Det innebär att bildstöd som kognitivt stöd i scheman och som kommunikationsstöd eller pekprat är under utveckling på hela skolan. Förutom kompetens inom döv- och hörselundervisning utvecklar skolan sin kompetens att ta emot elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning det vill säga dövblindhet.

Undervisning i teckenspråksklass

I dessa klasser bedrivs undervisningen på teckenspråk för elever med grav hörselnedsättning eller dövhet. Svenska undervisas som andraspråk med tonvikt på läsning och skrivning. Här används också många visuella stödstrukturer för att eleverna ska ha möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Undervisning i hörselklass

Här bedrivs undervisningen främst på talad svenska för elever med måttlig hörselnedsättning. Här används också teckenspråk som stöd vilket kan ses som ett mer utvecklat språkstöd än TAKK. Klassrummen är utrustade med hörselteknik för att alla elever ska ha möjlighet att höra så bra som möjligt. Även i dessa klasser används många visuella stödstrukturer så att alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Så ansöker du till Kannebäcksskolan Döv och hörsel

  • Skriv Kannebäcksskolan Döv och Hörsel i rutan för Önskad kommunal grundskola.

Kontakta oss om du vill veta mer

Du och ditt barn kan göra studiebesök hos oss. Hör av er så får ni får mer information om skolan och möjloghet att besöka oss. Varje år har enheten Döv och Hörsel ett möte med vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass.

Har du frågor eller vill veta något mer kan du också kontakta våra specialpedagoger eller vår logoped: