Foto: Susanne Thorsson

Ungdomsrådet

Vi i ungdomsrådet vill göra ungas röster hörda i Örgryte-Härlanda! Vill du vara med och påverka i din stadsdel och är mellan 12–26 år är du välkommen att delta i rådet.

Ungdomsrådet

Vi i ungdomsrådet vill göra ungas röster hörda i Örgryte-Härlanda!

Ungdomsrådet har möjlighet att påverka och ha inflytande över de politiska besluten och har en viktig roll i att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän.

Vill du vara med och påverka i din stadsdel och är mellan 12–26 år är du välkommen att delta i rådet. Vårt kontor och mötesplats finns på Kålltorps Fritidsgård, Virginsgatan 13.

Vi arbetar utifrån tre inriktningar:

Inflytande: För ett ökat inflytande i stadsdelen, i samarbete med stadsdelens politiker och tjänstemän. Vi deltar även på möten med övriga råd.

Ansökningar: Ungdomsrådet har en egen budget och beviljar pengar till olika projekt i stadsdelen. Alla i åldern 12–26 år kan söka. Ansökningsblanketter finns att ladda ner längst ner på denna sidan eller hämta på Kålltorps fritidsgård.

Egna projekt: Ungdomsrådet ordnar egna projekt för stadsdelens unga.

Mötestider 2020

Ungdomsrådets möten är på tisdagar. Under 2020 träffas vi datumen:

  •  21 januari
  • 18 februari
  • 17 mars
  • 21 april
  • 26 maj
  • 8 september
  • 13 oktober
  • 17 november
  • 15 december

Är du intresserad?

Är du intresserad av att gå med i ungdomsrådet eller vill du ha mer information, kontakta Susanne.

tel: 070-785 16 17

Följ oss på sociala medier

Ungdomsrådet Örgryte-Härlandas facebooksida

Ungdomsradet_orgryte_harlanda på instagram

Har du förslag eller synpunkter, skicka oss ett mail,

ungdomsradet.oh@socialcentrum.goteborg.se 

Ansök om projektbidrag