Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar från alla stadsdelar i Göteborg. I ungdomsfullmäktige träffas ungdomar mellan 12-17 år och diskuterar olika frågor som rör unga i Göteborg. Det är ungdomarna själva som bestämmer vilka frågor som ska diskuteras. Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att påverka stadens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges kontor har öppet måndagar och onsdagar. Hela ungdomsfullmäktige träffas på stormöte fem gånger per år. Totalt består ungdomsfullmäktige av 81 ledamöter och 20 ersättare.

Ledamöterna och ersättarna är indelade i arbetsgrupper, så kallade utskott. Utskotten arbetar med frågor som de unga själva tycker är viktiga att ta upp med politikerna. Exempel på frågor är kollektivtrafiken, skolor, fritid, miljö, säkerhet och trygghet.

Vad gör en ledamot eller ersättare i ungdomsfullmäktige?

Som ledamot eller ersättare deltar du i ungdomsfullmäktiges arbete samt medverkar i de utskott (arbetsgrupper) som bildas. Som ledamot eller ersättare har du möjlighet att ge förslag, ställa frågor och framföra synpunkter till politikerna i Göteborg. De som arbetar i stadens förvaltningar (tjänstepersoner) och nämnder (politiker) kan också ställa frågor till ungdomsfullmäktige.

Mer information kan du hitta på Ungdomsfullmäktiges hemsida.

Fillista