Fofo: Sofia Aldén

Unga ledare

Våra unga ledare är med i allt från öppen verksamhet till att planera och genomföra egna aktiviteter, under handledning av personal. Dessa aktiviteter kan vara allt från en pingisturnering till att planera ett läger.

Ung ledare

Projektet började med tanken att i samarbete med ungdomsrådet utbilda en grupp unga ledare som i sin tur ska leda andra unga. Vårt mål för både ledare och framtida deltagare i deras verksamhet ska vara att väcka ett intresse, erbjuda roliga aktiviteter där unga leder unga. Genom att satsa på unga ledare ges möjlighet till engagemang och ansvarstagande för både ledare och deltagare, som ger dem möjlighet att växa på ett personligt plan.

Vad gör unga ledare?

Våra unga ledare är med i allt från öppen verksamhet till att planera och genomföra egna aktiviteter, under handledning av personal. Dessa aktiviteter kan vara allt från en pingisturnering till att planera ett läger.

Hur blir jag ung ledare?

För att bli ung ledare så måste du först gå en grundutbildning hos oss där även redan utbildade ungdomar är med och deltar. Efter det, erbjuder vi andra fortsättningskurser för dig som vill utveckla ditt ledarskap ännu mer.

För tillfället har vi inga kommande utbildningar.

Utbildningen

Utbildningen delas upp i teoretiska och praktiska delar. Allt från ledarskap och konflikthantering till planering och utvärdering.