Bild: Kålltorps fritidsgård

Vi i personalen

På Kålltorps fritidsgård arbetar pedagogiska fritidsledare som har olika kompetenser och kunskaper, och som kan vara till stöd och hjälp för dig i dina tankar och idéer. Vi har alltid minst två vuxna på fritidsgården på kvällstid.

Här är vi som jobbar på Kålltorps fritidsgård

Det är någon av oss du möter i dörren när du kliver in på Kålltorps fritidsgård. Nedan hittar du våra kontaktuppgifter. Vill du kontakta oss men inte vet vem, så kan du alltid höra av dig till gården direkt.

Du som förälder eller anhörig är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du har synpunkter eller frågor.

tel: 031-365 52 51

mail: kalltorps.fritidsgard@orgryteharlanda.goteborg.se

Sofia Aldén

tel: 073-910 26 35

e-post: sofia.alden@orgryteharlanda.goteborg.se

Therese Wennsten

tel: 072-856 53 95

e-post: therese.wennsten@orgryteharlanda.goteborg.se

S-L Samuelsson

tel: 073-665 65 53

e-post: stig-lennart.samuelsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Mahan Noubarzadeh

tel: 079-062 53 46

e-post: mahan.noubarzadeh@orgryteharlanda.goteborg.se

Jenny Sahlberg

tel: 079-062 53 18

e-post: jenny.sahlberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Nadja Virgé

tel: 070-780 01 04

e-post: nadja.virge@orgryteharlanda.goteborg.se

Susanne Thorsson

tel: 070-785 16 17

e-post: susanne.thorsson@orgryteharlanda.goteborg.se