Gårdskort


För att alla ska känna sig trygga och må bra på fritidsgården har personal och ungdomar tillsammans kommit överens om trivselregler som gäller på eller i anslutning till fritidsgården. När man godkänt detta så får man ett gårdskort och kan då ta del av allt vår verksamhet erbjuder.

Medlemskortet

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och välkommen när du besöker oss, därför har vi trivselregler som gäller för vår fritidsgård. Med respekt för varandra skapar vi en aktiv och meningsfull fritid.

Du som vill vara på fritidsgården måste känna till, förstå och följa trivselreglerna och också gå igenom dem med en förälder eller annan vårdnadshavare. Som ett kvitto på att ni förstår trivselreglerna, fyller ni i överenskommelsen, som går att hämta hem längre ner på sidan eller hämta på Kålltorps fritidsgård, och lämnar in till personal på gården.

När du lämnat in den underskrivna överenskommelsen, får du ett medlemskort som du använder när du är på fritidsgården. Då vet vi att alla som är här är överens om hur vi vill ha det tillsammans här på gården. Efterföljs inte trivselreglerna kan man under en tid bli av med sitt medlemskort. Kortet är gratis och personligt. Vid borttappat kort kostar ett nytt 30kr.

Våra förväntningar

(Trivselregler)

 • Vi är snälla mot varandra och visar varandra respekt.
 • Vi accepterar inte mobbning/nätmobbning.
 • Vi kränker inte varandra med ord eller handlingar.
 • Vi använder inte våld eller hot om våld.
 • Vi använder inte cigaretter, alkohol eller andra droger. (Vid överträdelse ringer personalen alltid hem)
 • Vi spelar inte om pengar eller värdesaker.
 • Vi använder inte tändare, smällare eller något annat som kan skada någon eller något.
 • Stölder och snatterier polisanmäls.

Vi på fritidsgården tror på...

 • Ett respektfullt bemötande av alla ungdomar.
 • Allas lika värde och allas rättighet att få bli sedda.
 • Tydliga gränser för hur ungdomar ska agera mot vuxna och mot andra ungdomar på fritidsgården.
 • Öppen dialog och samarbete med föräldrar. Vi tar föräldrakontakt när vi tycker att det behövs.
 • En drogfri miljö, med målsättning att aktivt engagera ungdomarna i verksamheten.