Fotograf: Eva Johansson

Vår förskola


Förskolan Kålhagen ligger centralt i Torslanda med gångavstånd till skog och olika lekplatser i området. Här har vi både en fantastisk utomhusmiljö och inomhusmiljö som inbjuder till varierade aktiviteter och utrymme för lek och fantasi.

Vi arbetar bland annat  utifrån läroplanen i förskolan och skollagen som styr uppdraget. Vi utgår ifrån barnens intresse och behov i planeringen  av den pedagogiska verksamheten. För oss är det viktigt att skapa ett livslångt och lustfyllt lärande tillsammans med våra barn. Hos oss samverkar all personal och alla barn är alla vuxnas ansvar för att skapa en trygg miljö för både barn och vuxna. 

Våra avdelningar Vintergatan och Planeten har barn från ett år upp till fem år.