Vår förskola


Förskolan Kålhagen 2a, även kallad Nallen, är en specialförskola för barn med diagnostiserad autism inom NPF. Verksamheten ligger i ett lugnt område i Torslanda med närhet till naturen. Förskolan består av ett enplanshus med särskilt anpassade lokaler samt en stor gård för utevistelse. I dagsläget finns sex platser i en verksamhet med hög personaltäthet och där pedagoger har många års erfarenhet av autism. Förskolans läroplan, Lpfö18, finns med som en röd tråd genom Nallens verksamhet. I det vardagliga arbetet anpassas metoderna för måluppfyllelse efter vår aktuella målgrupp.

För varje barn görs en arbetsplan med prioriterade områden inom motorik och kommunikation med kopplingar till läroplanen. Större delen av dagen består av individanpassad träning, aktiviteter och lek en-till-en. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde.

Här ansöker du till förskolan


(Foto: Monica Klemets)

Pedagogisk profil

Vi bedriver en verksamhet med en tydlig struktur i en trygg miljö och tydliggörande och autonomistödjande pedagogik. Vi arbetar med AKK (Alternativ kompletterande kommunikation). AKK innefattar bland annat flera typer av bildstöd, PECS (Picture exchange communication system) och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). För varje barn görs en kartläggning av nuläget och utifrån den sätter vi upp individuella mål. Vi arbetar för att barnet ska utveckla sin självständighet och förmåga att kommunicera med andra. Vidare utgår verksamheten från det enskilda barnets intresse, förmåga och dagsform.  

Vi anpassar förskolans innehåll så att barnen får möjlighet att lyckas och skapa positiva erfarenheter. När det passar verksamheten och barngruppen genomför vi aktiviteter i både större och mindre grupper för att träna det sociala samspelet och ha roligt tillsammans. Vi har även ett samarbete med våra grannar på den större förskolan Kålhagen 3–7 vilket ger barnen på Nallen möjlighet att byta miljö och träffa andra barn. 

Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i skolportalen Unikum.  

Förskolan erbjuder

  • Strukturerad verksamhet för barn med diagnos inom NPF  
  • Liten barngrupp  
  • Hög personaltäthet  
  • Nära samarbete med vårdnadshavare 
  • Pedagoger med erfarenhet av NPF  
  • Individanpassad vistelse med lek, aktivitet, träning och vila under dagen 
  • Samarbete med habiliteringen 


En dag på förskolan

Förmiddag:

För de barn som kommer tidigt erbjuds frukost. Förmiddagen innehåller en varierad verksamhet anpassad för de barn som ingår i gruppen. Det kan vara samling, träning en-till-en, utevistelse, fruktstund, rörelselek, social träning, någon aktivitet, fri eller strukturerad lek samt kortare eller längre utflykter i närmiljön. 

Lunch:

Lunchen vi äter får vi ifrån ett närbeläget skolkök. Vi anpassar måltiderna efter barnens individuella behov för att underlätta och möjliggöra positiva erfarenheter av att äta.  

Eftermiddag:

Under eftermiddagen erbjuds mellanmål och lek. Vi har oftast utevistelse med lek på gården. Ibland gör vi en cykeltur eller tar en promenad till någon lekplats i närheten. På eftermiddagen finns det också utrymme till att ta det lite lugnare och vila för de som behöver.