Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Kålhagen 2, även kallad Nallen, är en specialförskola för barn med diagnostiserad autism. Verksamheten ligger i ett lugnt område i Torslanda med närhet till naturen. Förskolan består av ett enplanshus med särskilt anpassade lokaler samt en stor gård för utevistelse. I dagsläget finns sex platser i en verksamhet med hög personaltäthet och där pedagoger har många års erfarenhet av autism.

För varje barn görs en arbetsplan med prioriterade områden inom motorik och kommunikation med kopplingar till läroplanen. Större delen av dagen består av individanpassad träning, aktiviteter och lek en-till-en. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde.

Här ansöker du till förskolan


(Foto: Monica Klemets)

Pedagogisk profil

Vår ambition är att alltid bedriva en verksamhet med hög kvalité och tydlig struktur i en trygg miljö för barnen. Vi använder olika kommunikationsverktyg som tecken som stöd till talet, TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), tydliggörande och individanpassad pedagogik samt olika former av bildstöd. Vi vill verka för att barnen utvecklar sin självständighet och förmåga att kommunicera med andra. Vidare utgår verksamheten från de enskilda barnens förmåga och dagsform och vill ta tillvara på deras egna intressen.

Vi anpassar förskolans aktiviteter och övningsuppgifter så att barnen får möjlighet att lyckas och göra positiva erfarenheter. När det passar verksamheten och barngruppen gör vi saker tillsammans med två eller fler barn för att träna det sociala samspelet. Vi har även ett samarbete med våra grannar på Kålhagens förskola vilket ger barnen på Nallen möjlighet att träffa andra barn för lek och aktiviteter. 

Verksamheten erbjuder

  • Verksamhet för barn med diagnostiserad autism 
  • Liten barngrupp 
  • Nära samarbete med vårdnadshavare 
  • Hög personaltäthet 
  • Pedagoger med många års erfarenhet av autism 
  • Strukturerad verksamhet i anpassade lokaler 
  • Individanpassad träning med stimulerande dagsprogram 
  • Samarbete med habiliteringen 


(Foto: Monica Klemets)

En dag på förskolan

Förmiddag:

För de barn som kommer tidigt erbjuds det frukost. Därefter följer en varierad verksamhet anpassad för de barn som ingår i gruppen. Det kan vara samling, en-till-en träning, utevistelse, fruktstund, rörelselek, social träning, fri eller strukturerad lek och utflykter i närmiljön. 

Lunch:

Mitt på dagen äter vi lunch tillsammans. Vår mat får vi ifrån Snäckebergets skolkök. Självklart är den anpassad efter barnens individuella behov.

Eftermiddag:

Under eftermiddagen erbjuds mellanmål och lite friare aktiviteter. Vi har oftast utevistelse med lek på gården. Ibland gör vi en cykeltur eller tar en promenad till någon lekplats i närheten. På eftermiddagen finns det också utrymme till att ta det lite lugnare och vila för de som behöver.  


(Foto: Monica Klemets)