Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här kan du läsa mer om vår förskola och hur vi arbetar.

Kommande renovering

Vår förskola ska renoveras. Inför våren 2023 kommer vi därför flytta vår verksamhet till Julaftonsgatan 92. Renoveringen beräknas ta minst ett år.

Avdelningar och personal

Vi har tre avdelningar, Solstrålen, Fyren och Regnbågen. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Vi tror på det kompetenta barnet och att barnen lär sig av och med varandra och därför har vi barn i blandade åldrar på avdelningarna.

Lokaler med plats för lärande och lek

Förskolan som byggdes på 60-talet ligger i ett parkområde mellan låga bostadshus. Lokalerna är anpassade för barnen och deras aktiviteter

Rolig och utmanande gård

Förskolans gård och dess aktiviteter är utformade utefter att miljön både ska vara utmanande, variationsrik men samtidigt säker.

Arbete utifrån Reggio Emilia-filosofin

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin där kommunikation och tron på barns förmågor är grundläggande. Pedagogiken bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Språket i fokus

Förskolan lägger stor vikt att varje barn kan utveckla sina förmågor vad gäller kommunikation och språk. Tillsammans med föräldrarna lägger vi en grund för barnets språkutveckling. Lärandet sker i ett socialt sammanhang där kommunikation är ett viktigt verktyg.

Innehållsrika dagar

På förskolan kan dagarna till viss del se väldigt olika ut men det finns ändå rutiner som återkommer varje dag. Måltider, vila för de barn som behöver och utevistelse är dagliga aktiviteter. Beroende på bland annat årstider gör vi utflykter både i förskolans närhet men även på lite längre håll som bibliotek, museum och teaterbesök. Tillsammans med barn och föräldrar firar vi olika högtider och i juni hålls ”sommarfest” för alla barn och föräldrar.

Maten på förskolan

Maten som serveras på förskolan lagas på plats och är näringsrik.

Miljön i fokus

Förskolan är miljödiplomerad. Vi är också anslutna genom ”Håll Sverige rent” till ”Grön flagg” vilket innebär att vi uppfyller visa krav när det gäller arbetet med miljön.

Miljöarbete genomsyrar verksamheten på förskolan.