Foto: Lo Birgersson

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin där kommunikation och tron på barns förmågor är några grundläggande Pedagogiken bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Språket i fokus

Lärandet sker i ett socialt sammanhang där kommunikation är ett viktigt verktyg.

Förskolan lägger stor vikt att varje barn kan utveckla sina förmågor vad gäller kommunikation och språk. Tillsammans med föräldrarna lägger vi en grund för barnets språkutveckling.

Innehållsrika dagar

En dag på förskolan kan till vissa delar se väldigt olika ut, Det finns ändå rutiner som återkommer varje dag. Måltider, vila för de barn som behöver och utevistelse är dagliga aktiviteter. Beroende på bland annat årstider vi utflykter både i förskolans närhet men även på lite längre håll som bibliotek, museum och teaterbesök.

Tillsammans med barn och föräldrar firar vi olika högtider och i juni hålls ”sommarfest” för alla barn och föräldrar.

Miljön i fokus

Förskolan är miljödiplomerad. Vi är också anslutna genom ”Håll Sverige rent” till ”Grön flagg” vilket innebär att vi uppfyller visa krav när det gäller arbetet med miljön. Miljöarbetet genomsyrar verksamheten på förskolan.