Vår förskola

Vi tror på det kompetenta barnet och att barnen lär sig av och med varandra och därför har vi åldersintegrerade avdelningar

Vi har tre avdelningar, Solstrålen, Fyren och Regnbågen. På varje avdelning arbetar tre pedagoger.

Lokaler med plats för lärande och lek

Förskolan som byggdes på 60-talet ligger i ett parkområde mellan låga bostadshus. Lokalerna är anpassade för barnen och deras aktiviteter

Rolig och utmanande gård

Förskolans gård och dess aktiviteter är utformade utefter att miljön både ska vara utmanande, variationsrik men samtidigt säker