Tankeleken är en kortlek med frågeställningar och bilder som rör livets små och stora frågor. Med hjälp av den reflekterar vi tillsammans, i en mindre grupp.

Program

Vi har nu aktiviteter både inomhus på träffpunkten och utomhus i små grupper. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittrisken. Observera att träffpunkten använder egen ingång och inte huvudentrén. Ring 031-365 64 26 för mer information och aktuellt program. Är du intresserad av aktiviteter i Björkekärr ring 031-365 55 25 eller Kallebäck 031-365 52 73.

Fillista

Du hittar fler aktiviteter i Göteborgs Stads kalendarium. Du kan själv söka efter det du är intresserad av.