Foto: Lars Lanhed

Vill du besöka din närstående på Kaggeleds äldreboende? Här hittar du våra lokala besöksrutiner.

Nu är du åter välkommen att hälsa på din eller dina närstående. Det betyder dock inte att faran med Covid-19 är över. Pandemin pågår fortfarande och vi behöver alla hjälpas åt att hålla smittan borta från våra äldreboenden. Var därför noga med att följa våra rutiner för trygga besök. Om vi får in smitta på något av våra enheter måste vi fatta beslut om lokala besöksrestriktioner.

Så hjälps vi åt att skapa trygga besök

  • Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även milda sådana.
  • Vi håller ytterdörrarna fortsatt låsta. Ring till avdelningarna.
  • Alla besök sker i din närståendes lägenhet, inte i allmänna ytor.
  • Försök hålla avstånd.
  • Kom helst inte för många besökare på en gång.
  • Vi tillhandahåller visir.
  • Följ hygienrutinerna. Vi tillhandahåller handsprit innan besöket.