Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Välkomna till Jungmansgatan 65 som består av två byggnader på två adresser, Jungmansgatan 65 och Jungmansgatan 55. På Jungmansgatan 65 finns 2 avdelningar, Såpbubblan för barn i åldrarna 1-3 och Ljusglimten för barn i åldrarna 3-5. På Jungmansgatan 55 finns en avdelning, Matrosen, för barn i åldrarna 1-5år. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

Vi är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin och strävar efter att hålla det pedagogiska arbetet i ständig förändring. För oss handlar Reggio Emilia-inspiration främst om pedagogens förhållningssätt, hur vi bemöter barnen och hur vi förhåller oss till olika individer.

Vår utgångspunkt är läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Demokrati och delaktighet är nyckelord i vår verksamhet. Vi strävar alltid efter att bjuda in barnen och tro på deras förmågor. Vi erbjuder barnen många tillfällen i vardagen där vi visar att vi är intresserade utav deras tankar och idéer, där barnen får uttrycka sina åsikter samtidigt som de får lära sig att lyssna på andras. Genom detta skapar vi mötesplatser där vi gemensamt kan reflektera över vår vardag.

Vi arbetar medvetet med ett öppet material, vilket innebär att materialet inte har ramar eller bestämda regler/användningsområden. Detta främjar barnens kreativitet, är tillåtande och öppnar upp för nyfikenhet. Vi ser förskolan som en lärande verksamhet, med fokus på lärandeprocesser istället för prestation. Tillsammans med barnen tar vi oss an utmaningar som väcker vår nyfikenhet att söka ny kunskap.