Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger i markplan på ett flerfamiljshus och har två avdelningar, Sagoslottet för de yngre barnen och Trollskogen för de äldre.

Förskolan ligger i markplan på ett flerfamiljshus och har två avdelningar, Sagoslottet för de yngre barnen och Trollskogen för de äldre. Totalt har vi cirka 37 barn på förskolans bägge avdelningar. I bägge grupperna arbetar tre pedagoger, de samarbetar vid öppning och stängning. Fem av sex är utbildade förskollärare.

Alldeles intill förskolan ligger lekplatsen Plikta i Slottskogen. Förskolans gård är både trygg och säker men också utmanande för barnen och inbjuder till fysisk aktivitet och gemensam lek. Dagliga inslag av musik, sång, rim och ramsor ingår i ett språkutvecklande arbetssätt.

Bägge avdelningarna lägger stor vikt vid att skapa en miljö som inbjuder till lek. Skapande verksamhet uppmuntras och utvecklar barnens kreativitet. Pedagogerna dokumenterar verksamheten som visar barnens inlärning och utveckling. All lek och skapande verksamhet har en central roll i vårt pedagogiska tankesätt, ”Estetik som lärmiljö” är ett ledord.

Pedagogernas främsta mål:

Att ge barnen trygghet och omvårdnad genom att skapa en varm och inbjudande atmosfär tillsammans med vuxna som bryr sig och är engagerade i barnen.

Barnen ska känna sig sedda och bekräftade på förskolan.

Barnen ska utmanas och erbjudas nya möjligheter till utveckling. Förskolans miljö ska inbjuda till alla former av kreativitet och skapande.

Personalen tar tillvara på vardagliga rutinsituationer. Med stöd av ord, bild och musik stärker de barnens språkutveckling, begreppsuppfattning och tänkande.

Förskolan ska lägga grunden till barnets sociala utveckling. Värdegrunden är en portalparagraf i vår läroplan och vi samtalar ofta och mycket om alla människors lika värde och rättigheter.