Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan ligger i markplan på ett flerfamiljshus och har två avdelningar, Sagoslottet för de yngre barnen och Trollskogen för de äldre.

Förskolan ligger i markplan på ett flerfamiljshus och har två avdelningar. Sagoslottet för yngre barn och Trollskogen för 1-5 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger,  vi samarbetar vid öppning och stängning. 

Alldeles intill förskolan ligger Slottsskogen och lekplatsen Plikta. Förskolans gård är inbjudande och utmanande för barnen och uppmuntrar fysisk aktivitet och gemensam lek.

Förskolan arbetar för att skapa en miljö och ett arbetssätt som utmanar barnen både som grupp och individ. Vi arbetar med ett språkutvecklande och språkstärkande arbetssätt genom att anpassa utmaningar efter barnets språkliga behov och kompetens.

Pedagogerna dokumenterar verksamheten som visar barnens inlärning och utveckling. All lek och skapande verksamhet har en central roll i vårt pedagogiska tankesätt, ”Estetik som lärmiljö” är ett ledord.

Pedagogernas främsta mål:

Att ge barnen trygghet och omvårdnad genom att skapa en varm och inbjudande atmosfär tillsammans med vuxna som bryr sig och är engagerade i barnen.

Barnen ska känna sig sedda och bekräftade på förskolan.

Barnen ska utmanas och erbjudas nya möjligheter till utveckling. Förskolans miljö ska inbjuda till alla former av kreativitet och skapande.

Personalen tar tillvara på vardagliga rutinsituationer. Med stöd av ord, bild och musik stärker de barnens språkutveckling, begreppsuppfattning och tänkande.

Förskolan ska lägga grunden till barnets sociala utveckling. Värdegrunden är en portalparagraf i vår läroplan och vi samtalar ofta och mycket om alla människors lika värde och rättigheter.