Om Jubileumsparken

Jubileumsparken är en ”allmötesplats” präglad av biologisk mångfald och närhet till vattnet. Den är i ständig utveckling och gör avtryck för framtiden. Den skapas i öppen dialog och samverkan, som en del av Älvstaden och stadens 400-årsjubileum.

Sedan 2014 har ett antal prototyper byggts i Frihamnen på platsen för Jubileumsparken. De är resultat av göteborgarnas idéer och önskemål som testats på plats i parken. Därför finns det redan idag i parken en välbesökt bastu och sötvattensbassäng, ett saltvattensbad, ett uteklassrum, en rollerderby-bana, en skateramp, möjlighet att låna böcker i ett bokbås och delta i seglar- och simskola med mera. Under sommarsäsongen 2019 hade Jubileumsparken omkring 105 000 besökare.

Från prototyper till permanent park

Byggnation av de första permanenta delarna av Jubileumsparken började under våren 2020. Det första som byggs är en så kallad tryckbank i hamnbassängen längs kanten av Norra Frihamnsbassängen för att stabilisera marken så den håller för kommande byggnation. Den ska vara klar i juni. Från hösten 2020 kommer även ett nytt bad och en utflyktslekplats att byggas och den befintliga "Allmänna bastun" kommer att renoveras för att bli en permanent del i parken. Invigning av den första permanenta delen av Jubileumsparken sker under 2021. Parken ska då omfatta cirka 3 hektar (30 000 kvm).

Göteborgarna är delaktiga i planering och byggnation

Aktiviteterna har skapats genom platsbyggnad – ett för Göteborg nytt sätt att stadsutveckla där göteborgarna är delaktiga i planeringen och använder området långt innan de första bostäderna i Frihamnen ska stå klara. En metod som används för att skapa delaktighet är så kallade Open calls där till exempel boende, besökare, föreningsaktiva, verksamheter bjuds in för att delta i konkret byggande, samtal, planering och vidareutveckling av området. Sedan 2014 har nio Open calls arrangerats i Jubileumsparken.


Testplantering på Kvillepiren i november 2017 tillsammans med göteborgarna.

Fortsatt utbyggnad efter 2021

Även efter 2021 kommer Jubileumsparken fortsätta att växa. Det är i dagsläget svårt att ange parkens slutgiltiga utbredning och utformning men ett riktmärke är att den totalt ska omfatta cirka 8-10 hektar (80 000-100 000 kvm) år 2035.

På Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling berättar vi om Jubileumsparkens del i Göteborgs stadsutveckling. Nyheterna hittar du på stadsutveckling.goteborg.se/jubileumsparken.

Jubileumsparken utvecklas i samverkan mellan park- och naturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling och är en av Göteborgs Stads jubileumssatsningar inför stadens 400-årsjubileum år 2021. I filmen berättar projektledarna Amelie Sandow, park– och naturförvaltningen, Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling och Kristoffer Nilsson, stadsbyggnadskontoret om processen och arbetet med att utveckla Jubileumsparken till en allmötesplats vid vattnet.