LEK! utställning om barns plats för lek


Hur har barns plats för lek i staden förändrats över tid i Göteborg och övriga Sverige? Det får du veta mer om i utomhusutställningen LEK! som finns på plats i anslutning till Jubileumsparken sommaren 2023.

Utställningen LEK! finns uppställd i anslutning till utflyktsekplatsen i Jubileumsparken mellan 2 juni och 3 september. Den är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Form/Design Center i Malmö och SLU Tankesmedjan Movium.

På webbplatsen goteborg2023.com finns mer information om utställningen